THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Trắc địa bản đồ THC
Địa chỉ trụ sở chính:
Thôn Bỗng Phồn, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Người đại diện theo pháp luật :
Trịnh Huy Cường
Người phụ trách kỹ thuật :
Trịnh Văn Hùng
​​