THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Đo đạc và Bản đồ Minh Hương
Địa chỉ trụ sở chính:
Thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Thị San
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Văn Sáng
​​