THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH MTV Đo đạc bản đồ và Giải phóng mặt bằng Bạc Liêu
Địa chỉ trụ sở chính:
Công ty TNHH MTV Đo đạc bản đồ và Giải phóng mặt bằng Bạc Liêu
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Tiến Hạnh
Người phụ trách kỹ thuật :
Phạm Thành Đầy
​​