THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật địa chính Nam Á
Địa chỉ trụ sở chính:
754/1 Lê Duẩn, xã Chư á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Văn Chương
Người phụ trách kỹ thuật :
Chu Văn Tân
​​