THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Nam Phương
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 193, đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Người đại diện theo pháp luật :
Lê Thanh Liêm
Người phụ trách kỹ thuật :
Hà Sỹ Hồng
​​