THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Trắc địa công trình An Phú
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà 969, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Người đại diện theo pháp luật :
Mạc Văn Đường
Người phụ trách kỹ thuật :
Phạm Ngọc Khánh
​​