THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Tài nguyên môi trường Tuấn Khang
Địa chỉ trụ sở chính:
Thôn Nội, xã Xuy Ná, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Người đại diện theo pháp luật :
Trần Minh Soái
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Hữu Cường
​​