THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Nông - Lâm nghiệp
Địa chỉ trụ sở chính:
Tầng 2, nhà D1, Trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Người đại diện theo pháp luật :
Đỗ Thành Trung
Người phụ trách kỹ thuật :
Đỗ Thị Lan Anh
​​