THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ Hưng An
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Đăng Tường
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Đăng Tường
​​