THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Ninh Giang
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 301, khu chợ, ấp Long Khánh 2, quốc lộ 51, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện theo pháp luật :
Phạm Liên Ninh
Người phụ trách kỹ thuật :
Phạm Liên Ninh
​​