THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Xây dựng 497
Địa chỉ trụ sở chính:
Xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Người đại diện theo pháp luật :
Hoàng Danh Lịnh
Người phụ trách kỹ thuật :
Hà Văn Hợp
​​