THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
của Công ty cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1
Địa chỉ trụ sở chính:
E11 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Xuân Sơn
Người phụ trách kỹ thuật :
Dương Thị Hồng Quyên
​​