THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nam Phú
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 5 đường 20, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Ngọc Thuấn
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Viết Tiền
​​