THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế thủy lợi Thái Bình
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà 113, đường Phan Bá Vành, tổ 37A, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Hồng Chương
Người phụ trách kỹ thuật :
Võ Hoàng Anh
​​