THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành
Địa chỉ trụ sở chính:
Khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Người đại diện theo pháp luật :
Hoàng Văn Trọng
Người phụ trách kỹ thuật :
Trần Đức Hoàng
​​