THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng đo đạc Võ Trần
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số 59 Ngô Quyền, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
839507664
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Võ Quốc Trí
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phạm Đình Dự
​​