THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Hà Nguyên Châu
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số nhà 340, tổ dân phố 7, phường Lương Châu, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại :
2803862841
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Thái Nguyên
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Trần Văn Điền
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Bùi Công Hiệp
​​