THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Kỹ thuật nền móng và Xây dựng Hồng Đức
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số 35 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
835472740
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Trọng Khanh
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Võ Minh Tuấn
​​