THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi và Cơ sở hạ tầng Hải Dương
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Phố Đỗ Ngọc Du, khu 15, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại :
320890095
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hải Dương
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Đức Ngọc
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Đoàn Thế Trung
​​