THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn đo đạc thiết kế xây dựng Duy Cường
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Lầu 2, Số 14 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
983636918
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Tăng Việt Hưng
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Lê Văn Tráng
​​