Công ty cổ phần Thiết bị và Tư vấn đo đạc xây dựng Sao Việt
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Thiết bị và Tư vấn đo đạc xây dựng Sao Việt
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 635 đường số 1, khu đô thị An Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện theo pháp luật :
Phan Văn Vạn
Người phụ trách kỹ thuật :
Phan Văn Vạn
Số giấy phép :
1509
Ngày cấp :
Ngày hết hạn :
Nội dung :
​​