THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Thiết bị và Tư vấn đo đạc xây dựng Sao Việt
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 635 đường số 1, khu đô thị An Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
08.62960598
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phan Văn Vạn
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phan Văn Vạn
​​