THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Đại Thịnh Phát
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
476/170C/1D Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
837102278
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Thái Bá Châu
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Lê Văn Hùng
​​