THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Lam Sơn
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số 50 Ngô Mây, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại :
563520117
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bình Định
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Lê Minh Quang
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phan Ngọc Minh Mẫn
​​