THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn giao thông IQ
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số 38A Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại :
763944738
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
An Giang
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phan Văn Bình
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Quốc Vũ
​​