Công ty TNHH Tư vấn giao thông IQ
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Tư vấn giao thông IQ
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 38A Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Người đại diện theo pháp luật :
Phan Văn Bình
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Quốc Vũ
Số giấy phép :
1512
Ngày cấp :
17/01/2017
Ngày hết hạn :
17/01/2022
Nội dung :
1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000;
2. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
​​