THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng
Loại hình tổ chức :
Đơn vị sự nghiệp
Địa chỉ:
khu 5, thị trấn Neo, H.Yên Dũng
Điện thoại :
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bắc Giang
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Trần Văn Đô
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Đào Thanh Trung
​​