Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng
Tên của tổ chức :
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng
Địa chỉ trụ sở chính:
khu 5, thị trấn Neo, H.Yên Dũng
Người đại diện theo pháp luật :
Trần Văn Đô
Người phụ trách kỹ thuật :
Đào Thanh Trung
Số giấy phép :
260
Ngày cấp :
19/12/2011
Ngày hết hạn :
19/12/2016
Nội dung :
1. Trích đo địa chính thửa đất, khu đất.
​​