THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
Loại hình tổ chức :
Đơn vị sự nghiệp
Địa chỉ:
ngõ 1, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại :
2113720217
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Vĩnh Phúc
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phạm Hoàng Anh
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Thế Phúc
​​