THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 229 Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại :
5113811893
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bộ GTVT
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phạm Anh Hùng
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phạm Công Viên
​​