THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
837222120
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bộ Công thương
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Chơn Hùng
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Trịnh Văn Bình
​​