THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Đo đạc và Bản đồ HNT
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số nhà 165, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại :
603913603
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Kon Tum
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Võ Xuân Ngọc
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Văn Chủ
​​