THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 245
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 492 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại :
643584628
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Lê Văn Trường
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phan Văn Định
​​