Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Đất Thịnh
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Đất Thịnh
Địa chỉ trụ sở chính:
1-3 Đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện theo pháp luật :
Nguyễn Hữu Tâm
Người phụ trách kỹ thuật :
Lê Văn Cường
Số giấy phép :
1520
Ngày cấp :
19/01/2017
Ngày hết hạn :
19/01/2022
Nội dung :
1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
3. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
​​