THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Đất Thịnh
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
1-3 Đường S4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
0838163455
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Hữu Tâm
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Lê Văn Cường
​​