THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Thời Đại
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 731, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại :
936801955
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Quảng Ninh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Quang Trung
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phạm Công Thiệp
​​