Công ty TNHH Một thành viên MLEAD
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Một thành viên MLEAD
Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà 48, đường Phan Văn Trị, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Người đại diện theo pháp luật :
Đỗ Minh Tiến
Người phụ trách kỹ thuật :
Phạm Văn Trường
Số giấy phép :
1522
Ngày cấp :
19/01/2017
Ngày hết hạn :
19/01/2022
Nội dung :
1. Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000;
3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
4. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
​​