THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Một thành viên MLEAD
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số nhà 48, đường Phan Văn Trị, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại :
1626783579
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Kon Tum
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Đỗ Minh Tiến
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phạm Văn Trường
​​