THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
225 đường 4/4, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tinh Khánh Hòa
Điện thoại :
0583860955
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Khánh Hòa
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phạm Đức Cương
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Văn Chiến
​​