THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty TNHH Thiết kế xây dựng đo đạc Hoàng Quân
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
41N đường số 2C, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Hồ Văn Hitlle
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Thị Lan Phương
​​