THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
CT TNHH Đo đạc và Bản đồ Phước Thịnh
Loại hình tổ chức :
Công ty TNHH
Địa chỉ:
Số 51/9 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :
935670276
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Phú Yên
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Nguyễn Thế Vĩ
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phạm Huy Nam
​​