THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng thiết kế đo đạc Địa Long
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
D7/23 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại :
08.6286594
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Ngô Gia Phú
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Hoàng Mạnh Hùng
​​