THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng
Loại hình tổ chức :
Đơn vị sự nghiệp
Địa chỉ:
Số 18, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại :
0793615516
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Sóc Trăng
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Lương Hùng Lân
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Phùng Quốc Hòa
​​