Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng Nam Khánh
Tên của tổ chức :
Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng Nam Khánh
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 51/9 Nguyễn Tất Thành, phường 2, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Người đại diện theo pháp luật :
Người phụ trách kỹ thuật :
Số giấy phép :
1531
Ngày cấp :
23/01/2017
Ngày hết hạn :
23/01/2022
Nội dung :
1. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000;
2. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;
3. Khảo sát địa hình; đo đạc công trình.
​​