THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Công ty cổ phần -Tổng công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng Việt Nam
Loại hình tổ chức :
Công ty cổ phần
Địa chỉ:
Số 12 Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại :
30.3871242
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Ninh Bình
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Lê Huy Khiêm
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Trần Chí Hiếu
​​