Trích yếu :
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Số văn bản :
84/QĐ-ĐĐBĐVN
Ngày ban hành :
29/01/2019 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
29/01/2019 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam