Trích yếu :
hoạt động viễn thám
Số văn bản :
03/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành :
04/01/2019 12:00:00 SA
Người ký :
Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực :
20/02/2019 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Chính phủ
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám

VĂN BẢN LIÊN QUAN

03/2019/NĐ-CP : hoạt động viễn thám

21/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh

22/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai

14/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương

15/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước

16/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An

02/2016/TT-BTNMT : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

21/2015/TT-BTNMT : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

20/2014/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000