Trích yếu :
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên
Số văn bản :
10/2019/TT-BTNMT
Ngày ban hành :
08/07/2019 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
23/08/2019 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

VĂN BẢN LIÊN QUAN

06/2020/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

03/2020/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

02/2020/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

18/2020/NĐ-CP : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

23/2019/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

19/2019/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000

17/2019/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

14/2019/TT-BTNMT : Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc và bản đồ trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000

11/2019/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

10/2019/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên