Trích yếu :
484848484
Số văn bản :
123
Ngày ban hành :
04/11/2020 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
21/11/2020 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

+804964194