Trích yếu :
Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020
Số văn bản :
33/2008/QĐ-TTg
Ngày ban hành :
27/02/2008 12:00:00 SA
Người ký :
Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực :
13/03/2008 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Chính phủ
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

VĂN BẢN LIÊN QUAN

03/2019/NĐ-CP : hoạt động viễn thám

21/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh

22/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai

14/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương

15/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước

16/2016/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An

02/2016/TT-BTNMT : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

21/2015/TT-BTNMT : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

20/2014/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000