Trích yếu :
Sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam
Số văn bản :
83/2000/QĐ-TTg
Ngày ban hành :
12/07/2000 12:00:00 SA
Người ký :
Phan Văn Khải
Ngày hiệu lực :
01/01/1901 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Thủ tướng Chính phủ
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

VĂN BẢN LIÊN QUAN

17/2023/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

11/2023/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

231/QĐ-ĐĐBĐVN-CS : Chuẩn hóa và thống nhất Danh mục địa danh các đối tượng ngầm ở Biển Đông phục vụ công tác thành lập bản đồ

08/2023/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

03/2023/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

16/2022/TT-BTNMT : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000

10/2022/TT-BTNMT : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội

06/2022/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

07/2022/TT-BTNMT : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

03/2022/TT-BTNMT : Ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường