DANH SÁCH GÓP Ý
Tiêu đề :
Góp ý thông tư Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Cơ quan ban hành :
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày bắt đầu :
12/05/2017
Ngày hết hạn :
12/07/2017
Tải file :