Dữ liệu đo đạc và bản đồ nhập kho năm 2016
STT Dữ liệu nhập kho Thuộc TKKT-DT
1
21 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 hiện chỉnh khu vực biên giới Việt - Trung (phần kế hoạch 2015)
Hiện chỉnh bản đồ địa hình Quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám khu vực biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và khu vực Nghệ An, Thanh Hóa
2
Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 tại cụm đảo Phú Quý
Đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 tại một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng
3
Bộ bản đồ in trên giấy thể hiện đường biên giới Quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban Biên giới Quốc gia bàn giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường
4
Bộ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa thể hiện kết quả chuyển vẽ nội nghiệp, xác minh ngoại nghiệp và khép kín đường địa giới hành chính các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Nai, Nghệ An
Xác định ĐGHC khép kín đường địa giới với đường biên giới Quốc gia, giải quyết mâu thuẫn đường địa giới hành chính giữa thực tế quản lý và các loại tài liệu (khu vực 11 tỉnh, thành phố)
5
Bộ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa thể hiện kết quả chuyển vẽ nội nghiệp, xác minh ngoại nghiệp và khép kín đường địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Yên Bái
Xác định ĐGHC khép kín đường địa giới với đường biên giới Quốc gia, giải quyết mâu thuẫn đường địa giới hành chính giữa thực tế quản lý và các loại tài liệu (khu vực 9 tỉnh vùng núi phía Bắc và 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long)
6
Bộ bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa thể hiện kết quả chuyển vẽ nội nghiệp, xác minh ngoại nghiệp và khép kín đường địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Xác định ĐGHC khép kín đường địa giới với đường biên giới Quốc gia, giải quyết mâu thuẫn đường địa giới hành chính giữa thực tế quản lý và các loại tài liệu (khu vực 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và 4 tỉnh vùng Nam Trung Bộ)
7
Bộ bản đồ gốc ngoại nghiệp in trên giấy là kết quả rà soát số liệu diện tích tự nhiên và mô tả đường địa giới hành chính giữa các tỉnh Kon Tum với Gia Lai và tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế​
Rà soát số liệu diện tích tự nhiên và mô tả đường địa giới hành chính giữa các tỉnh Kin Tum với tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng CSDL về ĐGHC
8
Tài liệu chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh

​Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phần đất liền vùng Đồng Nam bộ phục vụ công tác thành lập bản đồ (các tỉnh: TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An)

9
Tài liệu chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hồi phần đất liền tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long

Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội 07 tỉnh phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long phục vụ công tác thành lập bản đồ (các tỉnh: Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang)

10
Cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội khu vực các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Bình Dường, Bà Rịa - Vũng Tàu

Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phần đất liền vùng Đồng Nam Bộ phục vụ công tác thành lập bản đồ 

11
Thành quả khôi phục mốc độ cao hạng III(HK-ĐB) 5 trên địa bàn phường Điện Nam Trung - TX.Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam

Khôi phục mốc độ cao hạng III(HK-ĐB) 5 trên địa bàn phường Điện Nam Trung - TX.Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam​

12
Thành quả đo kiểm tra hệ thống mốc độ cao hạng I, II, III Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long - Quan trắc lún cục bộ năm 2015

​Đo kiểm tra hệ thống mốc độ cao hạng I, II, III Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long - Quan trắc lún cục bộ năm 2015

13
Sản phẩm các điểm đo GNSS

​Đo lưới Trắc địa - Địa động học khu vực Châu Á - Thái Bình Dường năm 2016

14
Số liệu đo đạc và xử lý chuyển động hiện đại bằng công nghệ GPS trong ba chu kỳ 2013-2015

​Điều tra, đánh giá địa động lực hiện đại để hoàn thành kịch bản biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long

15
Sản phẩm đo vẽ bản đồ trên trảm ảnh số, biên tập bản đồ gốc và xây dựng CSDL nền thông tin địa hình cơ bản của 08 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000 khu vực tỉnh Oudomxai và LuangNamTha

​Đo vẽ, điều tra bổ sung thông tin, thành lập bản đồ địa hình, chế in và xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỷ lệ 1/50.000 khu vực Bắc và Trung CHDCND Lào

16
Thành quả tọa độ (GPS), đo thủy chuẩn hạng IV và xây dựng mô hình Geoid các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

​Chính xác hóa mô hình Geoid địa phương phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 khu vực Bắc và Trung Lào

17
Ảnh vệ tinh lập thể SPOT/67 khu vực Bắc Lào
18
Kết quả tổ chức và tin học hóa kho thành quả đo đạc bản đồ truyền thống năm 2016 (quét bản đồ HN-72; quét phim; tổ chức sắp xếp lại kho tọa độ, độ cao, trọng lực, phim ảnh; thanh lý tiêu hủy bản đồ)

​Tổ chức và tin học hóa kho thành quả đo đạc bản đồ truyền thống​

19

​Thành quả xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng Bắc bộ và tỉnh Quảng Ninh: KV5 (Vĩnh Bảo - Hải Phòng), KV6 (Hải Phòng), KV7 (Thái Thụy - Thái Bình), KV1 (Phú Xuyên - Hà Nội), KV2 (Cẩm Giàng - Hải Dương), KV12 (Kim Sơn - Ninh Bình), KV3 (Thanh Hà - Hải Dương), KV4 (Thanh Miện - Hải Dương), K8 (Hà nam)

​xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng thuộc Dự án "xây dựng mô hình số độ cao độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng"​