Thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
STT Tên đơn vị được cấp phép
1 Công ty TNHH Thương mại đo đạc xây dựng Thái Dương
2 Công ty cổ phần Đo đạc bản đồ và Xây dựng Hòa Phát
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thành
4 Công ty TNHH Địa chính công trình và Xây dựng Nam Á
5 Công ty cổ phần Khảo sát thiết kế thủy lợi Thái Bình
6 Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
7 Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng AU
8 Công ty TNHH Công nghệ Niềm Tin
9 Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Nam Phú
10 của Công ty cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1
11 Công ty cổ phần Xây dựng 497
12 Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Nam Bộ
13 Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Duy Long Hà Giang
14 Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Newland
15 Công ty TNHH Ninh Giang
16 Công ty cổ phần Tư vấn và Kỹ thuật An Phát
17 Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ Hưng An
18 Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Nông - Lâm nghiệp
19 Công ty cổ phần Tài nguyên môi trường Tuấn Khang
20 Công ty cổ phần Trắc địa công trình An Phú
21 Công ty cổ phần Lihanco Việt Nam
22 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Môi trường Nam Phương
23 Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật địa chính Nam Á
24 Công ty TNHH MTV Đo đạc bản đồ và Giải phóng mặt bằng Bạc Liêu
25 Công ty TNHH Đo đạc và Bản đồ Minh Hương
26 Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Trắc địa bản đồ THC
27 Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ
28 Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát và Đo đạc Hà Thành
29 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ
30 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng điện Thành Nam
Trang tiếp theo