DANH SÁCH HỒ SƠ CẤP PHÉP
STT Tên đơn vị được cấp phép
1 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng đo đạc Võ Trần
2 Công ty TNHH Hà Nguyên Châu
3 Công ty TNHH Kỹ thuật nền móng và Xây dựng Hồng Đức
4 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi và Cơ sở hạ tầng Hải Dương
5 Công ty TNHH Tư vấn đo đạc thiết kế xây dựng Duy Cường
6 Công ty cổ phần Thiết bị và Tư vấn đo đạc xây dựng Sao Việt
7 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Đại Thịnh Phát
8 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Lam Sơn
9 Công ty TNHH Tư vấn giao thông IQ
10 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận
11 Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng
12 Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
13 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5
14 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2
15 Công ty cổ phần Đo đạc và Bản đồ HNT
16 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 245
17 Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Đất Thịnh
18 Công ty cổ phần Kỹ thuật môi trường Thời Đại
19 Công ty TNHH Một thành viên MLEAD
20 Công ty TNHH Trường Giang Phú
21 Công ty TNHH Xây dựng Tín Phát
22 Công ty TNHH Đạt Nguyên
23 Công ty TNHH Thiết kế xây dựng đo đạc Hoàng Quân
24 CT TNHH Đo đạc và Bản đồ Phước Thịnh
25 Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại xây dựng thiết kế đo đạc Địa Long
26 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sóc Trăng
27 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đất Việt
28 Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng Nam Khánh
29 Công ty cổ phần Tư vấn phát triển và Đầu tư Phương Minh
30 Công ty cổ phần -Tổng công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng Việt Nam
Trang tiếp theo