Thông báo kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề
STT Đợt sát hạch Ngày sát hạch Tải file
1 24/12/2022 Tải file

Kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề ​đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019​

14A Thong bao cap chung chi_Signed.pdf

14 PL Thong bao cap chung chi_Signed.pdf