Thông báo kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề
STT Đợt sát hạch Ngày sát hạch Tải file

Kết quả sát hạch và xét cấp chứng chỉ hành nghề ​đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019​

14A Thong bao cap chung chi_Signed.pdf

14 PL Thong bao cap chung chi_Signed.pdf